Col·laboració amb empreses d’inserció laboral

Per a la incorporació de persones, d’entorns marginals o ètnics en situació de risc d’exclusió.