Inversió cívica

Treballem en els nostres restaurants i en l’entorn on aquests estan implantats. Entenem el Grup com a peça inseparable del seu entorn, per a la qual cosa desenvolupem accions de col·laboració, amb criteris d’inversió civil com a model de desenvolupament social.