Equip / Desenvolupament Internacional


Presidència. Persona de contacteCarola Cañizal

 

Continuant en un minuciós pla estratègic d’expansió, s’està duent a terme la implantació de la marca SAGARDI a les capitals més cosmopolites. Aquest procés es basa en un model d’aliances territorials amb la selecció de socis en cada país.