Equip / Recursos Humans

Yolanda Ferrando

 

Les persones som el capital principal de l’empresa”. Una gestió intel·ligent de la relació amb les persones que integren l’equip és la base del desenvolupament estratègic del Grup. La selecció continuada, la formació, el disseny de les carreres professionals, l’aliança amb les escoles d’hoteleria, la gestió i el desenvolupament de la cantera són les peces fonamentals d’aquesta estratègia.