Equip / Direcció General

Mikel Lz de Viñaspre

 

Aquesta és la direcció efectiva de l’empresa a Espanya. La direcció i coordinació del Comitè de Direcció, la generació de directrius cap als restaurants, l’avaluació dels processos d’innovació i qualitat, i la formació i consolidació dels joves directius són els eixos fonamentals de la seva responsabilitat.